Croeso i Arolwg Boddhad Cwsmeriaid Boots

Sut gawsoch chi eich bag fferyllfa?

Hoffai Boots a’i brosesydd, Service Management Group, LLC (“SMG”), gasglu data o’ch cyfrifiadur a’ch porwr, yn cynnwys eich cyfeiriad IP a’ch parth, gwybodaeth cwcis, a phriodoleddau meddalwedd a chaledwedd. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth yma i hwyluso cyfathrebu rhwng eich dyfais a’n systemau ni, i gynnal arolygon, sicrhau cywirdeb arolygon, canfod ac atal twyll, cyflawni ymchwil i'r farchnad, gweinyddu a gwella ein gwefan a rhaglenni, a dadansoddi defnydd o a gwella a hybu Gwasanaethau SMG. Mae SMG yn prosesu'r data a gesglir yn yr Unol Daleithiau. Mae mwy o wybodaeth am breifatrwydd SMG ac arferion dargadw data ar gael drwy’r ddolen isod. Drwy glicio “continue | start” rydych yn cytuno i ddefnydd cwcis a thechnolegau casglu data eraill. I weld sut mae Boots yn trin eich data, edrychwch ar y ddolen Polisi Prefatrwydd Boots isod.

Powered by smg Service Management Group